Chia sẻ khoá học UDEMY cập nhật hằng ngày


Udemy là mạng học trực tuyến được thành lập năm tháng 2 năm 2010 do các nhà sáng lập Gagan Biyani, Oktay Caglar, Eren Bali xây dựng. Udemy chuyên về mảng E-learning, hệ thống giáo dục online, và marketing online.

Việt bạn cần làm:

Tạo một tài khoản trên Udemy để có thể thêm các khóa học miễn phí vào đó. Những khóa học đã được thêm vào tài khoản sẽ không bị mất đi và có thể học bất cứ khi nào bạn muốn.

Cập nhật ngày 3/9/2018

Chia sẻ khoá học UDEMY cập nhật hằng ngày Reviewed by Nguyen Nam Hong on 9/03/2018 Rating: 5
Copyright © Hồng Chimte Chấm Com 💖 2018
Development by Nguyễn Nam Hồng
Được tạo bởi Blogger.