Khoá học Angular 5 trên UDEMY có Vietsub trị giá 200$


Yêu cầu

  • Bạn cần hiểu biết về JavaScript : Promises, Classes, and Events
  • Và bạn cũng nên biết về JavaScript ES6

Lời mở đầu

  • Bạn muốn tìm hiểu Làm thế nào để sử dụng Angular 5 !?
  • Bạn đã luôn luôn muốn học Angular, nhưng bạn lại không biết bắt đầu từ đâu? 
  • Chúc mừng bạn, Khóa học này của chúng tôi đầy đủ nhất dành cho bạn! 
  • Chúng tôi đang tìm kiếm những người háo hức muốn học về Angular 5! 
  • Và đặc biệt là, bạn không cần bất kỳ kinh nghiệm nào trước đây để học khóa học này! 
  • Chúng tôi dạy bạn từ đầu, từng bước, cách bắt đầu với Angular 5 ngay hôm nay! 


Khoá học Angular 5 trên UDEMY có Vietsub trị giá 200$ Reviewed by Nguyen Nam Hong on 9/06/2018 Rating: 5
Copyright © Hồng Chimte Chấm Com 💖 2018
Development by Nguyễn Nam Hồng
Được tạo bởi Blogger.