Khóa học phát triển Web Front-End từ UDEMY có Vietsub

- Mỗi ngày 1 khoá học trên UDEMY được chọn lọc và luôn có sub nhé

Chúng ta sẽ học gì trong khoá học này?

  • Xây dựng và xuất bản Tiện ích mở rộng của Google Chrome <3
  • Xây dựng một trang văn bản HTML đơn giản
  • Các trang web kiểu sử dụng CSS
  • Trang web chương trình có JavaScript
  • Xây dựng Pipboy bằng Bootstrap


Khóa học phát triển Web Front-End từ UDEMY có Vietsub Reviewed by Nguyen Nam Hong on 9/03/2018 Rating: 5
Copyright © Hồng Chimte Chấm Com 💖 2018
Development by Nguyễn Nam Hồng
Được tạo bởi Blogger.